Chiếc thuyền đụng chiếc đò

CHIẾC THUYỀN ĐỤNG CHIẾC ĐÒ

 

Một chiếc đò sang sông. Có chiếc thuyền không có người từ đâu trôi đến đâm phải. Người lái đò dù hẹp bụng đến đâu cũng không lấy làm giận. Giả sử trên thuyền có người ngồi, thì người lái đò tất phùng mang, trợn mắt, tru tréo lên đến hai lần, hai lần không nghe tiếng ắt tru tréo tới ba lần, bốn lần, rồi có khi buông lời chửi rủa thậm tệ:

– Tại sao mọi việc cùng xảy ra giống nhau mà như lúc trước thì không giận, lúc sau lại giận?

– Tại lúc trước thuyền không có người mà lúc sau thuyền có người.

Người ta mà cứ thản nhiên không có chút tư ý nào thì ở đời còn có ai hại mình nữa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *