Chọn vật cản để dừng xe

– Chết thật, em cố gắng đâm vào cái gì đó rẻ tiền thôi.

Hai vợ chồng đi trên xe, vợ đang cầm lái bỗng quay sang hỏi chồng:

– Anh thân yêu, phanh không hoạt động, làm thế nào bây giờ?

– Chết thật, em cố gắng đâm vào cái gì đó rẻ tiền thôi.