10 ly và hai giờ đêm

– Ôi, xin lỗi bà, tôi cứ hay bị lẫn hai con số ấy.

Gần sáng, chồng khật khưỡng về nhà, vợ vừa mở cửa vừa đay nghiến:

– Tôi đã dặn ông bao nhiêu lần rồi, đừng uống quá hai ly và phải về nhà trước 10 giờ đêm!

– Ôi, xin lỗi bà, tôi cứ hay bị lẫn hai con số ấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *