Chỉ làm một việc là nhanh

– Thầy: Sao em làm gì cũng chậm vậy? – Trò: Dạ đâu có ạ! – Thầy: Em có thể làm việc gì nhanh hơn không? – Trò: Dạ, thưa việc nhanh nhất là nhanh mệt ạ. – Thầy: Trời!!

– Thầy: Sao em làm gì cũng chậm vậy? – Trò: Dạ đâu có ạ! – Thầy: Em có thể làm việc gì nhanh hơn không? – Trò: Dạ, thưa việc nhanh nhất là nhanh mệt ạ. – Thầy: Trời!!