Trễ vì tai nạn

– Cô giáo : Tại sao em đi trễ! – Trò: Thưa cô , tại tai nạn giao thông. – Cô giáo: Em có bị gì không – Trò: Dạ…đâu có ạ! Em đứng coi mà cô. – Cô giáo: Hm

– Cô giáo : Tại sao em đi trễ! – Trò: Thưa cô , tại tai nạn giao thông. – Cô giáo: Em có bị gì không – Trò: Dạ…đâu có ạ! Em đứng coi mà cô. – Cô giáo: Hm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *