Cái bình đất và cái âu gang

Bình đất cãi nhau với âu gang. Bình đất dọa sẽ đập âu gang. Nhưng âu gang trả lơ âi: – Đằng nào cũng vậy, anh đập tôi hay tôi đập anh, thì không phải tôi mà là anh sẽ vỡ toác

Bình đất cãi nhau với âu gang. Bình đất dọa sẽ đập âu gang. Nhưng âu gang trả lơ âi: – Đằng nào cũng vậy, anh đập tôi hay tôi đập anh, thì không phải tôi mà là anh sẽ vỡ toác