Tục ngữ Việt Nam vần N 3

Nhạt như nước ốc
Nhạt phấn phai hương
Nhắm khóm tre, nhè khóm hóp
Nhắm mắt đưa chân
Nhắm mắt làm ngơ
Nhắm mắt xuôi tay
Nhân định thắng thiên, đức năng thắng số
Nhân hậu tại mạo, trắng gạo ngon cơm
Nhân lão tâm bất lão
Nhân mệnh chí trọng
Nhân nào quả nấy
Nhân tình thế thái
Nhân vô thập toàn
Nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc
Nhất canh trì, nhì canh viên, tam canh điền
Nhất cận thị, nhị cận giang
Nhất cử lưỡng tiện
Nhất cử nhất động
Nhất dạ đế vương
Nhất duyên, nhì phận, tam phong thổ
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại
Nhất nhật thanh nhàn nhất nhật tiên
Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống
Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò
Nhất ruộng, nhì mạ, thứ ba canh điền
Nhất sự suy vạn sự
Nhất thành bất biến
Nhất thủ nhì vĩ
Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
Nhất vợ nhì giời
Nhẹ dạ cả tin
Nhiều cây làm nhà đẹp, nhiều cột chống vững sàn, nhiều anh em nhà vui vẻ
Nhiều con giòn mẹ
Nhiều khế ế chanh
Nhiều làm phúc, ít làm duyên
Nhiều no, ít đủ
Nhiều tiền mua thịt, ít tiền mua xương
Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai
Nhiều tiền thiên niên vạn đại, ít tiền làm lại làm đi
Nhìn đời (người) bằng nửa con mắt
Nhìn (trứng) gà hoá cuốc
Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng
Nhịn miệng qua ngày, ăn vay mắc nợ
Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc
Nhờ phèn nước mới trong
Nhũn như con chi chi
Như cá gặp nước như rồng gặp mây
Như chó với mèo
Như cơm bữa
Như diều gặp gió
Như đỉa phải vôi
Như mặt trăng với mặt trời
Như mèo thấy mỡ
Như muối bỏ bể (biển)
Như nước vỡ bờ
Như ong vỡ tổ
Như rắn mất đầu
Như vịt nghe sấm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *