Thích xu nịnh

Một người giàu có nói với một người nghèo:- Tao giàu có nghìn vàng, sao mày không xu nịnh tao?Người kia nói:- Ông có nghìn vàng, việc gì đến tôi mà tôi phải xu nịnh ông? Người giàu bảo:- Tao chia cho mày một nửa, mày xu nịnh tao nhé?Người kia nói:- Thế thì tôi cũng giàu bằng ông rồi, việc gì tôi phải xu nịnh?Người giàu lại nói:- Tao cho mày cả, hẳn mày phải xu nịnh tao chứ?Người kia bảo:- Lúc đó thì ông phải xu nịnh tôi mới phải!.Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán Đọc thêm ==>:nghe thuat song,truyen cuoi,truyen hay,truyen ma,truyen ngan,truyen tieu thuyet,truyen tranh,truyen phat giao,truyen ngu ngon,truyen co tich

Một người giàu có nói với một người nghèo:- Tao giàu có nghìn vàng, sao mày không xu nịnh tao?Người kia nói:- Ông có nghìn vàng, việc gì đến tôi mà tôi phải xu nịnh ông? Người giàu bảo:- Tao chia cho mày một nửa, mày xu nịnh tao nhé?Người kia nói:- Thế thì tôi cũng giàu bằng ông rồi, việc gì tôi phải xu nịnh?Người giàu lại nói:- Tao cho mày cả, hẳn mày phải xu nịnh tao chứ?Người kia bảo:- Lúc đó thì ông phải xu nịnh tôi mới phải!.Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán Đọc thêm ==>:nghe thuat song,truyen cuoi,truyen hay,truyen ma,truyen ngan,truyen tieu thuyet,truyen tranh,truyen phat giao,truyen ngu ngon,truyen co tich

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *