Điểm cao

– Hôm nay làm kiểm tra con được mấy điểm? – Thưa mẹ, 9 ạ! – Giỏi lắm! – Thêm 9 điểm nữa là đủ 10 ạ!

– Hôm nay làm kiểm tra con được mấy điểm?
– Thưa mẹ, 9 ạ!
– Giỏi lắm!
– Thêm 9 điểm nữa là đủ 10 ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *