Cũng thế thôi

Vừa thấy Siêu đi học về, Nhân vội vã hỏi : – Tớ bị cúm, tiếc quá, ko được coi đá bóng. Kết quả ra sao, lớp mình thắng hay thua ? – Siêu (la to): Lớp mình thắng 2/1 – Nhân: Lớp mình giỏi nhỉ! Còn bài kiểm tra Toán, Văn, hôm nay cô trả, tớ được mấy điểm? – Siêu: Cũng thế thôi!

Vừa thấy Siêu đi học về, Nhân vội vã hỏi :
– Tớ bị cúm, tiếc quá, ko được coi đá bóng. Kết quả ra sao, lớp mình thắng hay thua ?
– Siêu (la to): Lớp mình thắng 2/1
– Nhân: Lớp mình giỏi nhỉ! Còn bài kiểm tra Toán, Văn, hôm nay cô trả, tớ được mấy điểm?
– Siêu: Cũng thế thôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *