Công và sếu

Sếu tranh cãi với công xem ai trong hai đứa oai vệ hơn. Công nói: – Tôi là con chim đẹp nhất, đuôi của nó có đủ mọi mầu sắc rực rỡ, còn anh xám ngắt, xấu xí. Sếu lại nói: – Nhưng tôi đã bay lên tận trời, còn anh chỉ tha thẩn trên cái sân đầy phân

Sếu tranh cãi với công xem ai trong hai đứa oai vệ hơn. Công nói: – Tôi là con chim đẹp nhất, đuôi của nó có đủ mọi mầu sắc rực rỡ, còn anh xám ngắt, xấu xí. Sếu lại nói: – Nhưng tôi đã bay lên tận trời, còn anh chỉ tha thẩn trên cái sân đầy phân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *