Ai là cừu

AI LÀ CỪU

 

Một người nhiều năm chăn Cừu cho một nhà giàu, song y không trả công cho anh ta. Anh ta chợt nảy ra một ý định, bèn đi đến tòa án.

– Tôi sẽ bán nửa đàn Cừu của tay nhà giàu, tiền sẽ chia đôi với ông, nếu ông cãi cho tôi ở phiên tòa. – Anh ta nói với quan tòa.

– Được – Quan tòa nói – Có điều anh phải nhớ: Dù người ta hỏi gì anh, anh cũng cứ đáp: “be-e-e-e”…

Phiên tòa bắt đầu. Quan tòa không lấy được một lời khai nào của người chăn Cừu, bèn hỏi tên nhà giàu:

– Anh ta chăn cừu cho anh bao nhiêu năm?

– Hai mươi năm – Nhà giàu đáp.

– Lâu quá! – Quan tòa ngạc nhiên nói – Sau bấy nhiêu năm anh ta đã hóa ra Cừu rồi, anh chẳng còn đòi hỏi gì ở anh ta được nữa.

Sau phiên tòa, quan tòa bảo anh chăn Cừu:

– Đấy, tôi đã cãi cho anh, bây giờ hãy đưa tôi nửa tiền.

Ông vừa bảo rằng tôi đã biến thành Cừu – Ông muốn lấy cái gì ở con vật gia súc?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *