=Menu

Đứng bằng chim

Vô va đi học về, mặt buồn thiu Bố hỏi:- Vô va, sao con buồn thế? Vô va:- Hôm nay con bị điểm 0 môn thể dục – Sao lại bị 0 điểm? con giỏi môn thể dục lắm cơ mà? – Hôm nay, Trong giờ thể dục, cô giáo bảo : “Giơ chân trái lên, rồi giơ tiếp chân phải lên… ”Bố Vova: –  Thế thì đứng bằng chim à?? – Con cũng nói thế và cô giáo cho con 0 điểm !.Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán Đọc thêm ==>:nghệ thuật sống,truyện cười,truyện hay,truyện ma,truyện ngắn,truyện tiểu thuyết,truyện tranh,truyện phật giáo,truyện ngụ ngôn,truyện cổ tích

Vô va đi học về, mặt buồn thiu Bố hỏi:- Vô va, sao con buồn thế? Vô va:- Hôm nay con bị điểm 0 môn thể dục – Sao lại bị 0 điểm? con giỏi môn thể dục lắm cơ mà? – Hôm nay, Trong giờ thể dục, cô giáo bảo : “Giơ chân trái lên, rồi giơ tiếp chân phải lên… ”Bố Vova: –  Thế thì đứng bằng chim à?? – Con cũng nói thế và cô giáo cho con 0 điểm !.Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán Đọc thêm ==>:nghệ thuật sống,truyện cười,truyện hay,truyện ma,truyện ngắn,truyện tiểu thuyết,truyện tranh,truyện phật giáo,truyện ngụ ngôn,truyện cổ tích

0 comments… add one

Leave a Comment