Bác chăn cừu

Bác chăn cừu bị mất một con cừu cái. Bác ta đi tìm, đi tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Bác lên tiếng cầu khẩn và hứa sẽ đốt một cây nến giá mời xu nếu tìm ra kẻ trộm. Sang ngày hôm sau, bác chăn cừu đi vào rừng và gặp một bầy sói. Chúng đang ăn nốt con cừu cái của bác. Bác chăn cừu nhìn thấy lũ trộm rồi. Nhưng đến khi bầy sói lao vào bác ta, bác ta lại lên tiếng cầu khẩn và hứa sẽ đốt cây nến giá một đ ồng nếu bác ta thoát đ ược bầy sói.