Tag: Con người

Danh ngôn Con người 5

Người bi quan để cơ hội chìm vào khó khăn, người lạc quan biến khó khăn thành cơ hội. Harry Truman (Mỹ) Đời người giống như một cuốn sách, những kẻ ngốc lười nhác chỉ tiện tay giở nó ra

Danh ngôn Con người 4

Những sự lăng nhục đối với con người thật khó lòng quên được và chớ ai quên những sự lăng nhục đối với con người. Khuyết danh Kẻ chết mở mắt cho người sống. Khuyết danh Ai hiến dâng cuộc

Danh ngôn Con người 3

Khi bạn giận dữ, hãy ngậm chặt môi, tránh làm tăng nộ khí của bạn. Socrates (Hy Lạp) Một người chân chính phải trải qua thời gian rất lâu mới nhìn ra, một người xấu chỉ cần một ngày thì

Danh ngôn Con người 2

Ai tràn trề hy vọng và nguyện vọng, người đó sống ở tương lai. L.Sêphe Khi chia tay nhau, người ta thường không quay lai nhìn nhau, không phải là vì người ta đã hết yêu mà chỉ sợ rằng:

Danh ngôn Con người 1

As soon as man does not take his existence for granted, but beholds it as something unfathomably mysterious, thought begins. Khi một người không cho rằng sự tồn tại của mình là hiển nhiên mà thấy nó là điều bí