=Menu

Trên xe có ma

0 comments

-Thì cô Na Na đó. Chẳng phải anh vừa nói chuyện với cô ấy sao? Anh quen cô ấy bao [...]

Tin tốt lành

0 comments

– Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không? Lewins L. Dunnington Một [...]

Anh chàng kỳ cục

0 comments

Tôi bỗng lây cái vui của anh, không ngờ “trò chơi trẻ con” lại thành chuyện người lớn nghiêm chỉnh. [...]

Về chuyện tôi chết thật ra tôi không chết

0 comments

Tôi cũng cười: “Người đàn bà ấy, đúng là một người đàn bà!”. Giám đốc mỏ cười hề hề: “Ai [...]

Chào ông Tào!

0 comments

“Ai không nhận?”. Ông hói nén tiếng gầm trong họng, hổn hển: “Thằng oắt chống mắt mà nhìn tao đây, [...]

Chữ T

0 comments

Chỉ cần các bạn chăm chú một chút vào câu chuyện kỳ lạ này các bạn sẽ dễ dàng tin [...]