=Menu

Gương hiếu thảo

Nhị thập tứ hiếu – Đường Thị

0 comments

Đường Thị, vợ nhà họ Thôi, ở với mẹ chồng rất có hiếu. Mẹ chồng quá già rụng cả răng, [...]

Nhị thập tứ hiếu – Tăng Trực

0 comments

Người đời nhà Đường, làm quan đến chức Thái Sử, một chức quan coi về việc chép sử, thờ cha [...]

Nhị thập tứ hiếu – Châu Thọ Xương

0 comments

Châu Thọ Xương, người Tống, là con của người vợ thứ. Năm ông vừa lên 7 tuổi, người vợ cả [...]

Nhị thập tứ hiếu – Sứu Kìm Lâu

0 comments

Cũng chép là Sứu Kìm Lâu Người nước Tề, được nổi tiếng là chí hiếu. Khi được bổ nhậm là [...]

Nhị thập tứ hiếu – Mạnh Tông

0 comments

Người ở đất Giang Hạ, về đời Tam Quốc, mồ côi cha, Mạnh Tông ở với mẹ rất có hiếu. [...]

Nhị thập tứ hiếu – Dương Hương

0 comments

Dương Hương sinh vào đời nhà Tấn, vừa 14 tuổi đầu đã tỏ ra chí hiếu, cha đi đâu cũng [...]