Giết người dẫn đường để tế thần

GIẾT NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐỂ TẾ THẦN

 

Ngày xưa có một toán lái buôn, định đi buôn ở một vùng rất xa, vượt qua cả biển lớn, hiềm một nỗi không biết đường đi. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định mời một người dẫn đường đi. Sau khi tìm được người dẫn đường họ quyết định lên đường. Họ đi tới một sa mạc hoang vắng, họ gặp một miếu thờ Thần. Theo phong tục, họ phải giết một người tế thần thì mới vượt qua được. Nhưng toán lái buôn trong đoàn toàn những người họ hàng hoặc đồng hương cả thì không thể giết được, chỉ có người dẫn đường là người ngoài, giết anh ta là phải nhất. Thế là họ quyết định giết người đó để tế thần. Tế thần xong xuôi, họ lại tiếp tục lên đường, nhưng do không có người dẫn đường, họ bị mất phương hướng, quanh quẩn mãi mà không ra được khỏi vùng sa mạc hoang vắng. Cuối cùng họ bị chết cả trong sa mạc.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *