Tục ngữ Việt Nam vần V 1

Vá chằng vá đụp
Vạ mồm vạ miệng
Vạ vịt chưa qua, vạ gà đã tới
Vạch áo cho người xem lưng
Vạch (vẽ) đường cho hươu chạy
Vạch lá tìm sâu
Vạch mặt chỉ tên
Vai u thịt bắp
Vải thưa che mắt thánh
Ván đã đóng thuyền
Vạn bất đắc dĩ
Vạn sự khởi đầu nan
Vạn sự như ý
Vang bóng một thời
Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa
Vàng thau lẫn lộn
Vàng thì thử lửa thử than, chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời
Vàng tìm vàng làm bạn, ngọc tìm ngọc sánh đôi
Vào lỗ hà ra lỗ hổng
Vào luồn ra cúi
Vào sinh ra tử
Vay chín thì ta trả mười, phòng khi thiếu thốn có người cho vay
Vay thì ha hả, trả thì lầm bầm
Văn dốt vũ dát (nhát)
Văn hay chẳng lọ dài dòng
Văn kì thanh bất kiến kì hình
Văn mình, vợ người
Văn ôn, võ luyện
Văn võ kiêm toàn
Vắng chúa đàn tan con nghé
Vắng chúa nhà gà bới bếp
Vắng chúa nhà gà vọc niêu tôm
Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp
Vắng như chùa Bà Đanh
Vắng trăng thì đã có sao
Vắt chân lên cổ
Vắt cổ chày ra nước
Vắt mũi bỏ miệng
Vắt mũi không đủ đút miệng
Vặt đầu cá vá đầu tôm
Vận đỏ trồng lau ra mía
Vất vả có lúc thanh nhàn, không dưng ai dễ cầm tàn che cho
Vật đến keo, trèo đến mái
Vật đổi sao dời
Vẽ mày vẽ mặt
Vẽ rắn thêm chân
Vén tay áo sô đốt nhà táng giấy
Vênh váo như bố vợ phải đấm
Vênh vênh váo váo như gáo múc dầu
Vểnh râu trê
Vì cây dây leo (cuốn, quấn)
Vì thần mới nể cây đa
Vì tình vì nghĩa ai vì đĩa xôi đầy
Việc mình không lo lại lo ông đò khát nước
Việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng
Việc to đừng lo tốn
Vinh quy bái tổ
Vinh thân phì gia
Vịt già, gà tơ
Vịt nghe sấm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *