Tục ngữ Việt Nam vần U

U mê ám chướng
U u minh minh
Ù ù cạc cạc
Ung dung tự tại
Uốn ba tấc lưỡi
Uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây
Uống nước cả cặn
Uống nước chớ quên người đào mạch
Uống nước nhớ nguồn
Uống nước sông nhớ mạch suối
Úp úp mở mở
Ướt như chuột lột
Ướt sề còn hơn về không
Ưu thời mẫn thế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *