Tục ngữ Việt Nam vần T 6

Trâu ta ăn cỏ đồng ta, tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ thơm
Trâu tìm cọc chứ cọc không tìm trâu
Trấu trong nhà để gà ai bới
Tre già là bà gỗ lim
Tre già măng mọc
Tre non dễ uốn
Trẻ cậy cha, già cậy con
Trẻ dưỡng cây, già cây dưỡng
Trẻ muối cà, già muối dưa
Trẻ trồng đa, già trồng thông
Trẻ trồng na, già trồng chuối
Trẻ vui nhà, già vui chùa
Treo dầu dê bán thịt chó
Trèo cao ngã đau
Trên thuận dưới hòa là nhà có phúc
Triết nhân thành thành, triết phụ khuynh thành
Trói gà không chặt
Trói voi bỏ rọ
Trong giá trắng ngần
Trong họ ngoài làng
Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường (hay)
Trong tay đã có đồng tiền, phòng khi túng nhỡ không phiền lụy ai
Trốn việc quan đi ở chùa
Trông gà hoá cuốc
Trông mặt đặt tên
Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo mớ lòng mới ngon
Trồng cây chua ăn quả chua, trồng cây ngọt ăn quả ngọt
Trồng cây có ngày ăn quả
Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
Trống mau múa mau, trống khoan múa khoan
Trống mồm trống miệng
Trống thủng còn tang
Trơ mắt ếch
Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông
Trời đánh còn tránh miếng ăn
Trời đánh không chết
Trời đánh thánh vật
Trời đất hương hoa, người ta cơm gạo
Trời đương nắng, cỏ gà trắng thì mưa
Trời không chịu đất, đất phải chịu trời
Trời không có mắt
Trời nắng thì trời lại mưa, tính ai nết ấy có chừa được đâu
Trời quả báo ăn cháo gãy răng
Trời sinh voi thì trời sinh cỏ
Trời tru đất diệt
Trời vảy beo thì nắng, trời vảy cá thì mưa
Trơn lông đỏ da
Tru di tam tộc
Trứng chọi với đá
Trứng để đầu đẳng
Trứng gà trứng vịt
Trứng khôn hơn vịt (rận)
Trứng quẩy đầu gậy
Trứng rồng lại nở ra rồng, liu điu lại nở ra dòng liu điu
Trước dại sau khôn
Trước làm nàng dâu, sau mới làm mẹ chồng
Trường sinh bất tử
Trưởng giả học làm sang
Trướng rủ màn che
Tuần chay nào cũng có nước mắt
Túm kẻ có tóc, ai túm kẻ trọc đầu
Tùy cơ ứng biến, tuỳ tiền biện lễ
Tùy mặt gửi lời, tùy người gửi của
Tuyệt cú mèo
Từ đời tám hoánh
Từ gót chí đầu đau đâu khổ đấy
Tứ chứng nan y
Tứ cố vô thân
Tứ hải giai huynh đệ
Tức nổ con mắt
Tức nước vỡ bờ
Tương cà gia bản
Tương kế tựu kế
Tửu nhập ngôn xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *