Tục ngữ Việt Nam vần T 5

Tọa sơn quan hổ đấu
Tọa thực băng sơn
Tóc bạc da mồi
Tối như hũ nút
Tội gà vạ vịt
Tội lỗi từ miệng đi ra, bệnh tật từ miệng đi vào
Tôm nấu sống, bống để ươn
Tôn sư trọng đạo
Tống cựu nghinh tân
Tốt danh hơn lành áo
Tốt giống tốt má, tốt mạ tốt lúa
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người
Tốt mã giẻ cùi
Tốt quá hóa lốp
Trà dư tửu hậu
Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già
Trai Cầu Vồng, Yên Thế; gái Nội Dụi, Cầu Lim
Trai có vợ như giỏ có hom
Trai nuôi vợ đẻ gầy còm, gái nuôi chồng ốm béo tròn cối xay
Trai thấy gái lạ như quạ thấy gà con
Trai thời loạn, gái thời bình
Trai trứng cá, gái má hồng
Trai tứ chiếng, gái giang hồ
Tràn cung mây
Trang bị đến tận răng
Tranh tối tranh sáng
Tránh đầu phải tai
Tránh ông một chai, gặp ông hai nậm
Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa
Tránh voi không xấu mặt nào
Trăm bó đuốc cũng vớ được một con ếch
Trăm dâu đổ đầu tằm
Trăm đom đóm chẳng bằng một bó đuốc
Trăm hay không bằng tay quen
Trăm hay xoay vào lòng
Trăm hoa đua nở
Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
Trăm nghe không bằng một thấy
Trăm người bán, vạn người mua
Trăm nhát cuốc giật cả vào lòng
Trăm ơn không bằng hơn tiền
Trăm sông cùng đổ ra bể
Trăm thứ bà giằn
Trăm voi không được bát nước xáo
Trăng đến rằm thì trăng tròn, sao đến tối thì sao mọc
Trăng mờ tốt lúa nỏ, trăng tỏ tốt lúa sâu
Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa
Trầm tư mặc tưởng
Trần như nhộng
Trâu béo kéo trâu gầy
Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết
Trâu buộc ghét trâu ăn
Trâu chậm uống nước dơ, trâu ngơ ăn cỏ héo
Trâu chậm uống nước đục
Trâu đồng nào ăn cỏ đồng ấy
Trâu hay không ngại cày trưa
Trâu lành không ai mừng cả, trâu ngã lắm kẻ cầm dao
Trâu lấm vẩy càn
Trâu quá sá, mạ quá thì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *