Tục ngữ Việt Nam vần T 4

Thua keo này bày keo khác
Thua keo trước được keo sau
Thua thầy một vạn không bằng kém bạn một li
Thuần phong mĩ tục
Thuận mắt ta cả nhà đều thuận
Thuận vợ thuận chồng, biển Đông tát cạn; thuận bè thuận bạn, tát cạn biển Đông
Thuế làng nào làng ấy gánh, thánh làng nào làng ấy thờ
Thùng rỗng kêu to
Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng
Thuộc như lòng bàn tay
Thuyền đua thì lái cũng đua, bè ngổ đi trước, bè dừa đi sau
Thứ nhất cày nỏ, thứ nhì bỏ phân
Thứ nhất đau mắt, thứ nhì giắt răng
Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa
Thứ nhất phao câu, thứ nhì đầu cánh
Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ bần cùng liều thân
Thứ nhất thiên tai, thứ hai hỏa hoạn
Thừa bát xuống mâm
Thừa giấy vẽ voi
Thừa gió bẻ măng
Thừa sống thiếu chết
Thừa thầy thiếu thợ
Thừa tiền thì đem mà cho, chớ đi xem bói đâm lo vào người
Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người có nhân
Thực mục sở thị
Thực túc binh cường
Thương cho đòn cho vọt, ghét cho ngọt cho ngon
Thương con ngon rau
Thương luân bại lí
Thương người như thể thương thân
Thượng bất chính, hạ tắc loạn
Thượng cẳng chân hạ cẳng tay
Thượng vàng hạ cám
Tích tiểu thành đại
Tiếc rỏ (nhỏ) máu mắt
Tiên học lễ, hậu học văn
Tiên trách kỉ, hậu trách nhân
Tiên ưu hậu lạc
Tiền bạc đi trước, mực thước đi sau
Tiền buộc dải yếm bo bo, đưa cho thầy bói thêm lo vào mình
Tiền buôn, tiền bán thì để trong nhà, tiền cờ, tiền bạc thì ra ngoài đường
Tiền hô hậu ủng
Tiền lưng gạo bị
Tiền mất tật mang
Tiền nào của nấy
Tiền oan nghiệp chướng
Tiền rợ quá tiền trâu
Tiền rừng bạc bể
Tiền trảm hậu tấu
Tiền trao cháo múc
Tiền (của) vào nhà khó như gió vào nhà trống
Tiến thoái lưỡng nan
Tiếng bấc tiếng chì
Tiếng cả nhà không
Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa
Tìm nơi có đức gửi thân, tìm nơi có nhân gửi của
Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình
Tình thương quán cũng như nhà, lều tranh có nghĩa hơn tòa ngói cao
To đầu mà dại, bé d… mà khôn
Tò vò mà nuôi con nhện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *