Tục ngữ Việt Nam vần T 3

Thân chim cũng như thân cò
Thân lừa ưa nặng
Thân lươn chẳng quản lấm đầu
Thân tàn ma dại
Thân trâu trâu lo, thân bò bò chịu
Thần hồn nát thần tính
Thần nanh đỏ mỏ
Thấp cổ bé miệng
Thập tử nhất sinh
Thất bại là mẹ thành công
Thất cơ lỡ vận
Thất điên bát đảo
Thật như đếm
Thật thà như thể lái trâu, thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng
Thầy bói dọn cưới
Thầy bói nói dựa
Thầy bói, thầy số, thầy đồng – nghe ba thầy ấy cái lông chẳng còn
Thấy bở đào mãi
Thấy người ăn khoai vác mai đi đào
Thấy người sang bắt quàng làm họ
Theo đóm ăn tàn
Theo vết xe đổ
Theo voi ăn bã mía
Thề cá trê chui ống
Thề sống thề chết
Thế cùng lực tận
Thế gian đãi kẻ khù khờ
Thế gian không ít thì nhiều, không dưng ai nỡ đặt điều cho ai
Thế gian lắm kẻ mơ màng, thấy hòn son đỏ ngỡ vàng mới tô
Thế phiệt trâm anh
Thi trung hữu nhạc
Thí một chén nước, phước chất bằng non
Thị phú khinh bần
Thiên biến vạn hoá
Thiên binh vạn mã
Thiên cơ bất khả lộ
Thiên đạo chí công
Thiên hạ nhân, thiên hạ tài
Thiên hạ phong trần, hồng nhan đa truân
Thiên la địa võng
Thiên lôi chỉ đâu đánh đấy
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa
Thiện, ác đáo đầu chung hữu báo
Thịt da ai cũng là người
Thịt gà, cá chép, ba ba, trong bấy nhiêu thứ liệu mà kiêng khem
Thịt nạc dao phay, xương xẩu rìu búa
Thịt nát xương tan
Thịt tươi thì phải xem gan, mua bầu xem cuống mới toan không nhầm
Thò lò sáu mặt
Thỏ lặn ác tà
Thóc cao gạo kém
Thóc đâu bồ câu đấy
Thóc gạo có tinh
Thôi rên, quên thầy
Thổi quyển phải biết dùng hơi, khuyên người phải biết lựa lời khôn ngoan
Thông đồng bén giọt
Thông kim bác cổ
Thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ, thợ bồ ăn than, thợ hàn ăn thiếc
Thợ rèn có đe, ông nghè có bút
Thời thế tạo anh hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *