Tục ngữ Việt Nam vần T 2

Tham ăn giữ nết, chết không ai thương
Tham ăn mắc bẫy
Tham bát bỏ mâm
Tham bóng bỏ mồi
Tham bữa cỗ lỗ buổi cày
Tham quan ô lại
Tham quyền cố vị
Tham thì thâm, đa dâm thì chết
Tham thì thâm, nhầm thì thiệt
Tham thực cực thân
Tham tiền bỏ nghĩa
Tham ván bán thuyền
Tham vàng bỏ ngãi anh ơi, vàng thì ăn hết ngãi tôi vẫn còn
Than không hồng đuôi cá không cong
Than thân trách phận
Than vắn (ngắn) thở dài
Tháng ba bà già chết cóng
Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn
Tháng ba ngày tám
Tháng ba u ám thì nắng, tháng tám u ám thì mưa
Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão
Tháng bảy kiến bò chỉ lo trời lụt
Tháng bảy nước chảy qua bờ
Tháng chín ăn rươi, tháng mười ăn ruốc
Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa mạ
Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc
Tháng giêng thiếu mất khoai, tháng hai thiếu mất đỗ
Tháng giêng trồng củ từ, tháng tư trồng củ lạ
Tháng giêng trồng trúc, tháng lục trồng tiêu
Tháng hai trồng cà, tháng ba trồng đỗ
Tháng mười có sấm cấy trên nấm cũng được ăn
Tháng sáu hơn đêm, tháng chạp thêm bừa
Tháng tám chưa qua, tháng ba đã đến
Tháng tám mưa trai, tháng hai mưa thóc
Tháng tám tre non làm nhà, tháng năm tre già làm lạt
Thanh thiên bạch nhật
Thánh cũng có khi nhầm lẫn
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Thao thao bất tuyệt
Tháo cũi sổ lồng
Tháo dạ đổ vạ cho chè
Thay bậc đổi ngôi
Thay lòng đổi dạ
Thay ngựa giữa dòng
Thay thầy đổi chủ
Thắm lắm phai nhiều
Thằng còng làm cho thằng ngay ăn
Thằng dại làm hại thằng khôn
Thằng mõ có bỏ đám nào
Thẳng mực tàu đau lòng gỗ
Thẳng như kẻ chỉ
Thẳng như ruột ngựa
Thắng không kiêu, bại không nản
Thắt cổ mèo, treo cổ chó
Thắt lưng buộc bụng
Thắt ruột thắt gan
Thâm căn cố đế
Thâm đông thì mưa, thâm dưa thì khú, thâm vú thì chửa
Thâm đông, trống bắc, hễ nực thì mưa
Thậm thụt như chuột ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *