Tục ngữ Việt Nam vần T 1

Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Tả phù hữu bật
Tả xung hữu đột
Tác oai tác quái
Tai bay vạ gió
Tai qua nạn khỏi
Tai vách mạch dừng
Tài ra ngoài mới lớn
Tài tử giai nhân
Tại anh tại ả, tại cả đôi đường
Tam khoanh tứ đốm
Tam sao thất bản
Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách
Tan đàn xẻ nghé
Tan như xác pháo
Tan thành mây khói
Tan xương nát thịt
Tán hươu tán vượn
Tán như sáo
Táng tận lương tâm
Tao nhân mặc khách
Tay bắt mặt mừng
Tay chém tay sao nỡ, ruột chém ruột sao đành
Tay đã nhúng chàm
Tay đứt ruột xót
Tay hòm chìa khóa
Tay không đòi bắt gió trời
Tay không nói chẳng nên điều
Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
Tay năm tay mười
Tay nem tay chạo
Tay nhọ thì mặt cũng nhọ
Tằm đỏ cổ thì đổ dâu vào
Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh
Tắt lửa tối đèn
Tấc đất tấc vàng
Tâm đầu ý hợp
Tầm chương trích cú
Tầm gửi lấn cành
Tầm sư học đạo
Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi
Tận mục sở thị
Tận tâm tận lực
Tận xương tận tuỷ
Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà, trong ba việc ấy thật là khó thay
Te tái như gà mái nhảy ổ
Té (tát) nước theo mưa
Tề gia nội trợ
Tế sớm khỏi ruồi
Tha phương cầu thực
Thà chết vinh còn hơn sống nhục
Thà liếm môi liếm mép còn hơn ăn chép mùa hè
Thà rằng ăn nửa quả hồng, còn hơn ăn cả chùm sung chát lè
Thả mồi bắt bóng
Thả vỏ quít ăn mắm ngấu
Thách nhà giàu húp tương
Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho
Thài lài mọc cạnh bờ sông, dẫu là xanh tốt vẫn tông thài lài
Thái bình an lạc
Thái quá bất cập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *