Tục ngữ Việt Nam vần S 2

Sống dở chết dở
Sống để dạ chết mang theo
Sống đục sao bằng thác trong
Sống gửi thác về
Sống lâu biết nhiều sự lạ
Sống lâu lên lão làng
Sống lâu mạnh khoẻ, mọi vẻ mọi hay
Sống mỗi người một nết, chết mỗi người mỗi tật
Sống mỗi người một nhà, chết mỗi người mỗi mồ
Sống ngâm da, chết ngâm xương
Sống quê cha, ma quê chồng
Sống tham chết thối
Sống thì chẳng cho ăn nào, chết thì cúng giỗ mâm cao cỗ đầy
Sợ bóng sợ gió
Sợ hẹp lòng không sợ hẹp nhà
Sợ người ở phải, hãi người cho ăn
Sớm mận tối đào
Sơn ăn tuỳ mặt, ma bắt tùy người
Suy bụng ta ra bụng người
Sự đời nghĩ cũng nực cười, một con cá lội mấy người buông câu
Sức dài vai rộng
Sướng lắm khổ nhiều
Sướng như tiên
Sướng quá hóa rồ
Sứt đầu mẻ trán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *