Tục ngữ Việt Nam vần P

Phá cũi sổ lồng
Phá gia chi tử
Phải ai tai nấy
Phải bùa phải bả
Phải duyên phải kiếp (số)
Phải duyên thì dính như keo, trái duyên chổng chểnh như kèo đục vênh
Phải một cái rái đến già
Phàm phu tục tử
Phản dân hại nước
Pháp bất vị thân
Phân gio không bằng cấy mò tháng sáu
Phân gio không bằng no nước
Phận ẩm duyên ôi
Phận bạc như vôi
Phận mỏng cánh chuồn
Phép vua thua lệ làng
Phi cổ bất thành kim
Phi thương bất phú
Phi tiểu nhân bất thành quân tử
Phỉ (thỏa) chí tang bồng
Phí của trời mười đời chẳng có
Phong ba bão táp
Phong cảnh hữu tình
Phong gấm rủ là
Phồn hoa đô hội
Phỗng (hớt, nẫng) tay trên
Phù thủy đền gà
Phú quý sinh lễ nghĩa
Phụ tử tình thâm
Phúc cả mà dầy
Phúc chẳng hai, tai chẳng một
Phúc đức tại mẫu
Phượng chạ loan chung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *