Tục ngữ Việt Nam vần N 4

Như vợ chồng ngâu
Những người chép miệng thở dài, chỉ là sầu khổ bằng ai bây giờ
Những người cờ bạc say mê, vong gia thất thổ, kẻ chê người cười
Những người đói rách rạc rài, bởi phụ của trời làm chẳng nên ăn
Những người đức hạnh thuận hòa, đi đâu cũng được người ta tôn sùng
Những người hiếu đễ, trung trinh vẻ vang tiên tổ thơm danh họ hàng
Những người ích quốc lợi gia, tiếng tăm lừng lẫy gần xa nức đời
Những người nghiện ngập bê tha, hao tiền hại sức, người ta chê cười
Những người thắt đáy lòng ong, vừa khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con
Những người truyền đạo khai nhân, nghìn thu để tiếng thêm phần thơm lâu
No bụng đói con mắt
No cơm, ấm cật rậm rật mọi sự
No cơm tấm, ấm ổ rơm
No dồn đói góp
No hết ngon, giận hết khôn
No nên bụt, đói nên ma
Nọc người bằng mười nọc rắn
Nòi nào giống ấy
Nói bóng nói gió
Nói cạnh nói khóe
Nói chín thì phải làm mười, nói mười làm chín kẻ cười, người chê
Nói có sách, mách có chứng
Nói dối như cuội
Nói dơi nói chuột
Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật
Nói hay hơn hay nói
Nói hươu nói vượn
Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay
Nói một đàng (đường) làm một nẻo
Nói một tấc đến trời
Nói ngọt lọt đến xương
Nói người chẳng nghĩ đến ta, thử sờ lên gáy rằng xa hay gần
Nói như chó cắn ma
Nói như móc họng
Nói như thánh phán
Nói phải củ cải cũng nghe
Nói ra nói vào
Nói thánh nói tướng
Nói toạc móng heo
Nói vã bọt mép
Nói với người say như vay không trả
Nói xỏ nói xiên
Non chẳng uốn già nổ đốt
Nộ khí xung thiên
Nồi da nấu (xáo) thịt
Nồi đồng cối đá
Nồi đồng dễ nấu, chồng xấu dễ sai
Nồi nào vung ấy (nấy)
Nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo
Nối giáo cho giặc
Nội bất xuất ngoại bất nhập
Nôm na là cha mách qué
Nợ đồng lần
Nuôi chó chó liếm mặt, nuôi gà gà mổ mắt
Nuôi con ai nỡ kể tiền cơm
Nuôi con chẳng dạy, chẳng răn; thà rằng nuôi lợn mà ăn sướng mồm
Nuôi gà phải chọn giống gà, gà ri tuy bé nhưng mà đẻ mau
Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng
Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà
Nửa dơi nửa chuột
Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng
Nước chảy bèo trôi
Nước chảy chỗ trũng
Nước chảy đá mòn
Nước có nguồn, cây có gốc
Nước đến chân mới nhảy
Nước đổ đầu vịt
Nước đổ lá khoai
Nước khe đè nước suối
Nước lã mà vã nên hồ, tay không làm nổi cơ đồ mới ngoan
Nước mắt chảy xuôi
Nước mưa là cưa trời
Nước nổi thì bèo nổi
Nước sôi lửa bỏng
Nước sông, công lính
Nước suối có bao giờ đục
Nước trong ai chẳng rửa chân, hoa thơm ai chẳng tới gần gốc cây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *