Tục ngữ Việt Nam vần N 1

Nài hoa ép liễu
Nam phụ lão ấu
Nam thanh nữ tú
Nam thực như hổ, nữ thực như miêu
Năm cha ba mẹ
Năm chừng (thì) mười họa
Năm con năm bát, nhà nát cột xiêu
Năm cùng tháng tận
Năm ngón tay có ngón dài, ngón ngắn
Năm quan mua người, mười quan mua nết
Năm trước được cau năm sau được lúa
Nằm gai nếm mật
Nằm giữa không sợ mất phần chăn
Năng ăn lâu đói, năng nói hay lầm
Năng mưa thì giếng năng đầy
Năng nhặt chặt bị
Năng tắm năng mát, năng hát năng hay
Nắng chóng trưa, mưa chóng tối
Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa
Nâng khăn sửa túi
Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa
Ném chuột ghê chạn bát
Ném đá ao bèo
Ném đá giấu tay
Ném tiền qua cửa sổ
Nén bạc đâm toạc tờ giấy
Ngày dưng thì chẳng chắp gai, đến khi có cá mượn chài ai cho
Ngày đàng, gang nước
Ngày năm thê bảy thiếp, đêm trọn kiếp nằm không
Ngày rộng tháng dài
Ngày vui ngắn chẳng tầy gang
Ngậm bồ hòn làm ngọt
Ngậm đắng nuốt cay
Ngậm hột thị
Ngậm máu phun người
Ngậm miệng ăn tiền
Nghe hơi nồi chõ
Nghe thầy bói, đói rã họng
Nghèo hèn giữa chợ ai chơi, giàu trong hang núi nhiều người hỏi thăm
Nghèo rớt mùng tơi
Nghĩa tử là nghĩa tận
Nghịch như quỷ sứ
Nghiêng nước nghiêng thành
Ngỏ cửa thì gió lọt vào
Ngoa ngôn lộng ngữ
Ngọc kia chuốt mãi cũng mòn, sắt kia mài mãi cũng còn nên kim
Ngọt như mía lùi
Ngồi dai khoai nát
Ngồi lê đôi mách
Ngồi mát ăn bát vàng
Ngồi trơ mắt ếch
Ngu si cũng thể chồng ta, dẫu rằng khôn khéo cũng ra chồng người
Ngủ gà ngủ gật
Ngủ lắm thì lắm chiêm bao, ăn lắm ỉa lắm cứt cao hơn đầu
Nguồn đục thì dòng cũng đục
Ngứa mồm ngứa miệng
Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn
Ngựa khôn hay có tật
Ngựa non háu đá
Ngựa quen đường cũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *