Tục ngữ Việt Nam vần L 2

Lành như đất
Lành với bụt, chẳng lành với ma
Lạnh như tiền (băng, đồng)
Lao tâm khổ tứ
Lão giả an chi
Lão lai tài tận
Lạt mềm buộc chặt
Lạy cả nón
Lạy như tế sao
Lạy ông tôi ở bụi này
Lắm duyên nhiều nợ
Lắm mã thì cả đống tro
Lắm mối tối nằm không
Lắm người nhiều điều
Lắm người yêu hơn nhiều kẻ ghét
Lắm nhân duyên, nhiều điều phiền não
Lắm sãi không ai đóng cửa chùa
Lắm thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng
Lặng (ngắt) như tờ
Lầm đường lạc lối
Lấm như trâu đằm
Lần trước đau, lần sau phải chừa
Lẩn như chạch
Lấp sông, lấp giếng, ai lấp được miệng thiên hạ
Lập lờ đánh lận con đen
Lật đà lật đật
Lâu ngày dày kén
Lâu ngày lá dâu thành lụa
Lầu son gác tía
Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bõ công trang điểm má hồng, răng đen
Lấy của che thân, không ai lấy thân che của
Lấy độc trị độc
Lấy ngắn nuôi dài
Lấy thịt đè người
Lấy thúng úp voi
Lấy vợ đàn bà (hiền hoà), làm nhà hướng nam
Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống
Lễ bạc tâm thành
Lễ nghi tuỳ xứ
Lên thác xuống ghềnh
Lên voi xuống chó
Lên xe xuống ngựa
Lệnh làng hơn phép nước
Lệnh làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ
Lệnh ông không bằng cồng bà
Lều tranh vách đất
Liên chi hồ điệp
Liên hồi kì trận
Liễu yếu đào tơ
Liệu bò mà đo chuồng
Liệu chiều che gió
Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng
Liệu gió phất cờ
Lo con bò trắng răng
Lo đứng lo ngồi
Lo nát gan, bàn nát óc
Lo sốt vó
Lo trẻ mùa hè không bằng lo bò què tháng sáu
Lõi dâu hơn dác gụ
Long trời lở đất
Lòng chim dạ cá
Lòng lang dạ thú
Lòng người như bể khôn dò
Lòng sông, lòng bể còn dò, đã ai lấy thước để đo lòng người
Lòng tham không đáy
Lòng vả cũng như lòng sung
Lọt sàng xuống nia
Lỗ hà ra lỗ hổng
Lộc bất tận hưởng
Lôi bè kéo cánh
Lỗi người thì thổi cho to, lỗi mình thì lo bưng bít
Lộn con toán, bán con trâu
Lỡ bước sa cơ
Lời chào cao hơn mâm cỗ
Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Lời nói đọi máu
Lời nói gió bay
Lời nói gói vàng
Lời nói không cánh mà bay
Lời nói là bạc, im lặng là vàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *