Tục ngữ Việt Nam vần L 1

Lá lành đùm lá rách
Lá mặt lá trái
Lá rụng về cội
Lạ nước lạ cái
Lại mặt to hơn đám cưới
Lam sơn chướng khí
Làm biếng lấy miệng mà đưa
Làm bộ làm tịch
Làm có chúa múa có trống
Làm dâu trăm họ
Làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại
Làm đĩ không đủ tiền phấn sáp
Làm em ăn thèm, vác nặng
Làm giả ăn thật
Làm giàu để đau uống thuốc
Làm hàng săng, chết bó chiếu
Làm khách thì sạch ruột
Làm khi lành để dành khi đau
Làm mà chẳng biết lo, làm chi như thế làm cho nhọc mình
Làm một mình tốn sức, ăn một mình cực thân
Làm mưa làm gió
Làm nghề gì ăn nghề ấy
Làm người chẳng biết lo xa, trẻ thì đã vậy mai già thì sao?
Làm người có miệng có mui, khi buồn thì khóc khi vui thì cười
Làm người mà chẳng biết suy, đến khi nghĩ lại còn gì là thân
Làm người phải biết đắn đo, phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu
Làm như chó ỉa dây
Làm như mèo mửa
Làm như nhái bỏ đĩa
Làm nương chớ sợ hoài, đắp phai chớ e thiệt
Làm ơn nên oán, làm bạn thiệt mình
Làm phúc như làm giàu
Làm phúc nơi nao, cầu ao chẳng bắc
Làm phúc quá tay, ăn mày không kịp
Làm phúc xúc phải tội
Làm quan có mả, kẻ cả có dòng
Làm rẫy mong mưa xuống, làm ruộng ước râm trời
Làm ruộng ăn cơm nằm, chăn tằm ăn cơm đứng
Làm ruộng ba năm không bằng chăn tằm một lứa
Làm ruộng có năm, chăn tằm có lúc
Làm ruộng không trâu, làm giàu không thóc
Làm ruộng phải có trâu, làm giàu phải có vợ
Làm ruộng sắm cày, cắt may sắm kéo
Làm ruộng theo làng, bán hàng theo chợ
Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn
Làm thân lươn chẳng nề lấm mặt
Làm thật ăn cháo, làm láo ăn cơm
Làm thầy nuôi vợ, làm thợ nuôi miệng
Làm trai có chí lập thân, rồi ra gặp hội phong vân có ngày
Làm trai nước hai mà nói
Làm việc phi pháp, sự ác đến ngay
Làm vườn ăn trái sâu, đi câu ăn cá chết
Làm vương làm tướng
Lang bạt kì hồ
Lang đuôi thì bán, lang trán thì cày
Làng được mùa, sãi chùa no ăn
Làng theo lệ làng, nước theo lệ nước
Lanh chanh như hành không muối
Lành làm gáo, vỡ làm muôi (môi)
Lành làm thúng, thủng làm mê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *