Tục ngữ Việt Nam vần L 3

Lòng chim dạ cá
Lòng lang dạ thú
Lòng người như bể khôn dò
Lòng sông, lòng bể còn dò, đã ai lấy thước để đo lòng người
Lòng tham không đáy
Lòng vả cũng như lòng sung
Lọt sàng xuống nia
Lỗ hà ra lỗ hổng
Lộc bất tận hưởng
Lôi bè kéo cánh
Lỗi người thì thổi cho to, lỗi mình thì lo bưng bít
Lộn con toán, bán con trâu
Lỡ bước sa cơ
Lời chào cao hơn mâm cỗ
Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Lời nói đọi máu
Lời nói gió bay
Lời nói gói vàng
Lời nói không cánh mà bay
Lời nói là bạc, im lặng là vàng
Lời nói phải có người nghe, chẳng phải thuyền bè mạnh chống là hơn
Lời qua tiếng lại
Lợi bất cập hại
Lớn nhanh như thổi
Lớn thuyền thì lớn sóng
Lợn đầu, cau cuối
Lợn đói một bữa bằng người đói nửa năm
Lợn đói một năm không bằng đói tằm nuột bữa
Lợn lành chữa thành lợn què
Lúa bông vang thì vàng con mắt
Lúa chiêm ngấp nghé đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm mở cờ mà lên
Lúa chín hoa ngâu đi đâu chẳng gặt
Lúa mùa thì cấy cho sâu, lúa chiêm thì gảy cần câu mới vừa
Lúa ré là mẹ lúa chiêm
Lúa tháng giêng, tiền tháng chạp
Lúa trỗ, ngả mạ; vàng rạ thì mạ xuống được
Lụa tốt xem biên, người hiền xem tướng
Luật nghiêm ai dám tới gần, bởi quan đú đởn nên dân nó nhờn
Lúc khó thì chẳng ai màng, làm nên quan cả chán vàn người yêu
Lúc sống thì chẳng cho ăn, đến khi đã chết làm văn tế ruồi
Lúc thương nhau cho đường thêm bánh, lúc ghét nhau tay đánh miệng la
Lúng búng như ngậm hột thị
Lúng túng như gà mắc tóc
Lúng túng như thợ vụng mất kim
Lụt thì lút cả làng
Lừ đừ như ông từ vào đền
Lừa thầy phản bạn
Lửa cháy lại đổ dầu thêm
Lửa đã đỏ lại bỏ thêm rơm
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Lực bất tòng tâm
Lửng lơ con cá vàng
Lười biếng chẳng ai thiết, siêng năng ai cũng yêu
Lười chảy thây
Lười như hủi
Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo
Lưỡi mềm độc quá con ong
Lưỡi sắc hơn gươm
Lưới trời lồng lộng
Lươn ngắn lại chê chạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm
Lưu danh thiên cổ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *