Tục ngữ Việt Nam vần I

Ích kỉ hại nhân
Im hơi lặng tiếng
Im như phỗng
Im như thóc đổ bồ
Im thin thít như thịt nấu đông
Ít ăn ít mặc, ít lo ít làm
Ít bột không nặn nhiều bánh
Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí
Ít thầy đầy đẫy
Ít xít ra nhiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *