Tục ngữ Việt Nam vần E

Em ngã đã có chị nâng, đến khi chị ngã em bưng miệng cười
Em thuận anh hoà là nhà có phúc
Én bay thấp mưa ngập cầu ao, én bay cao mưa rào lại tạnh
Ẻo lả như ả chơi giăng
Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên
Ép liễu nài hoa
Ép như ép giò
Ếch ăn thịt ếch
Ếch chết vì miệng
Ếch kêu uôm uôm ao chuôm đầy nước
Ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung
Ếch no khó nhử
Ếch tháng ba, gà tháng bảy
Ếch tháng mười, người tháng giêng
Ếch trong hang cũng còn lo chết
Êm như nhung
Êm như ru

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *