Tục ngữ Việt Nam vần G 1

Gà cỏ trở mỏ về rừng
Gà cựa dài thì rắn, gà cựa ngắn thì mềm
Gà đẻ thì gà cục tác
Gà đen chân trắng, mẹ mắng cũng mua; gà trắng chân chì, mua chì giống ấy
Gà què ăn quẩn cối xay
Gà trống nuôi con
Gà tức nhau tiếng gáy
Gãi đúng chỗ ngứa
Gái có công chồng chẳng phụ
Gái đĩ già mồm
Gái ham tài, trai ham sắc
Gái mà chi, trai mà chi, ở ăn có nghĩa có nghì là hơn
Gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu
Gái phải làm lẽ, thà rằng chết trẻ còn hơn
Gan như cóc tía
Gan vàng dạ ngọc
Gan vàng (đồng) dạ sắt
Gàn bát sách
Gạn đục khơi trong
Gạo da gà, nhà gỗ lim
Gạo đổ bốc chẳng đầy thưng
Gạo mua không đủ, gạo xin chẳng no
Gắp lửa bỏ tay người
Gắt như mắm tôm
Gần chùa gọi bụt bằng anh
Gần đất xa trời
Gần kề miệng lỗ
Gần lửa rát mặt
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng
Gây thù chuốc oán
Gầy xác ve
Gậy ông đập lưng ông
Gậy vông đòi phá nhà gạch
Ghen bóng ghen gió
Ghét như đào đất đổ đi
Ghi lòng tạc dạ
Già còn chơi trống bỏi
Già cơm canh, trẻ manh áo mới
Già đòn non nhẽ (lẽ)
Già kén kẹn hom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *