Tục ngữ Việt Nam vần D 8

Đồng sàng dị mộng
Đồng tâm hiệp lực
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu
Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn
Đồng tiền không phấn, không hồ, đồng tiền khéo điểm, khéo tô mặt người
Đồng tiền liền khúc ruột
Đồng trắng nước trong
Động bể đông bắc nồi rang thóc, động bể bắc đổ thóc ra phơi
Đời cha ăn mặn, đời con khát nước
Đời cha trồng cây, đời con ăn quả
Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp
Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào
Đời người như ngựa chạy, làm ăn như én bay
Đời trước đắp nấm, đời sau ấm mồ
Đơm đó ngọn tre
Đủ lông đủ cánh
Đũa mốc chòi mâm son
Đục nước béo cò
Đưa đũa ghét năm, đứa tăm ghét mười
Đưa người cửa trước, rước người cửa sau
Đứa có tình rình thằng vô ý
Đứa dại cởi truồng người khôn dại mặt
Đức năng thắng số
Đừng khinh khó, chớ cậy giàu
Đừng tham da trắng, tóc dài, đến khi nhỡ bữa chẳng mài mà ăn
Đừng vì cái nhỏ mà bỏ cái lớn
Đứng như trời trồng (bụt mọc)
Đứng núi này trông núi nọ
Được ăn cả ngã về không
Được bữa giỗ lỗ buổi cày
Được chăng hay chớ
Được con giếc tiếc con rô
Được con nào xào con ấy
Được đằng chân lân đằng đầu
Được húp được chan, kêu van nóng ruột
Được làm vua, thua làm giặc
Được lòng đất mất lòng đò
Được lòng ta xót xa lòng người
Được lời như cởi tấm lòng
Được lợi ích khúc khích ngồi cười

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *