Tục ngữ Việt Nam vần D 7

Đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành
Đò đợi là may, đò quay là xấu
Đò nào sào ấy
Đò nát đụng nhau
Đoán già đoán non
Đói ăn muối cũng ngon
Đói ăn rau má, chớ ăn bậy bạ mà chết
Đói ăn vụng, túng làm liều
Đói cho sạch, rách cho thơm
Đói chửa qua, xít xa đã đến
Đói đầu gối phải bò
Đói năm chứ không đói bữa
Đói ông ở nhà, không đói bà đi chợ
Đói rụng râu, sầu rụng tóc
Đói thì ăn sắn ăn khoai, chớ thấy lúa trỗ tháng hai mà mừng
Đói thì rau, đau thì thuốc
Đói trẻ chớ vội lo, giàu trẻ chớ vội mừng
Đói trong ruột không ai biết, rách ngoài cật lắm kẻ hay
Đòn càn hai mũi
Đòn xóc hai đầu
Đong đầy bán vơi
Đòng đong theo đạo đòng đong, trẻ vui đạo trẻ, già rong đạo già
Đóng cửa trong nhà bảo nhau
Đồ mặc thì đến phó may, bao nhiêu đồ sắt đến tay thợ rèn
Đổ mồ hôi, sôi nước mắt
Đổ quán xiêu đình
Đổ xuống sông xuống biển
Độc mồm độc miệng
Đội đá vá trời
Đội trời đạp đất
Đội váy nát mẹ
Đốm đầu thì nuôi, đốm đuôi thì thịt
Đông chết se, hè chết lụt
Đông như kiến cỏ
Đông tay hơn hay làm
Đồng bấc thì qua, đồng quà thì nhớ
Đồng cam cộng khổ
Đồng chua nước mặn
Đồng không mông quạnh
Đồng một của người, đồng mười của ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *