Tục ngữ Việt Nam vần C 3

Cha chung không ai khóc
Cha già con cọc
Cha già mẹ héo
Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy
Cha mẹ giàu con có, cha mẹ khó con không
Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày
Cha mẹ sinh con, trời sinh tính
Cha muốn cho con hay, thầy muốn cho trò giỏi
Cha nào con nấy
Cha nó lú chú nó khôn
Cha sinh không bằng mẹ dưỡng
Cha truyền con nối
Chạch bỏ giỏ cua
Chán đến mang tai
Chán hơn cơm nếp nát
Chanh chua khế cũng chua
Cháo nóng húp quanh, công nợ trả dần
Cháy gan cháy ruột
Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại
Cháy nhà ra mặt chuột
Cháy thành vạ lây
Chạy giống Bái Công
Chạy long tóc gáy
Chạy ngược chạy xuôi
Chạy như con thoi
Chạy như cờ lông công
Chạy như đèn cù
Chạy thầy chạy thợ
Chạy thục mạng
Chạy trời sao khỏi nắng
Chắc như cua gạch (đá)
Chắc như đinh (đanh) đóng cột
Chăn đơn gối chiếc
Chặn đầu chặn đuôi
Chẳng chóng thì chầy
Chẳng nên cơm nên cháo gì
Chẳng phải đầu cũng phải tai
Chẳng ra ngô, chẳng ra khoai
Chắp cánh liền cành
Chậm như sên (rùa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *