Tục ngữ Việt Nam vần C 10

Cú kêu ma ăn
Của bề bề không bằng có nghề trong tay
Của chìm của nổi
Của chồng công vợ
Của đau con xót
Của đi thay người
Của ít lòng nhiều
Của là gạch, nghĩa là vàng
Của mình thì giữ bo bo, của người thì thả cho bò nó ăn
Của mòn con lớn
Của một đồng, công một nén
Của một kho không lo cũng hết
Của người Bồ Tát, của mình lạt buộc
Của người phúc ta
Của phù vân không chân cũng chạy
Của thiên trả địa
Cùng hội cùng thuyền
Cùng quá hoá liều
Cùng trời cuối đất
Cưa đứt đục suốt
Cưa gỗ thì đè, cưa tre thì đỡ
Cưa sừng làm nghé
Cửa đóng then cài
Cửa Khổng sân Trình
Cười hở mười cái răng
Cười như nắc nẻ
Cười ra nước mắt
Cười vào mũi
Cưỡi đầu cưỡi cổ
Cưỡi ngựa xem hoa
Cưỡi sóng vượt gió
Cưỡi trên lưng hổ
Cứu khổ cứu nạn
Cứu một người phúc đẳng hà sa
Cứu nhân độ thế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *