Tục ngữ Việt Nam vần C 9

Con ong cái kiến
Con rô cũng tiếc, con giếc cũng ham (muốn)
Con rồng cháu tiên
Con ruồi bay qua cũng biết con đực con cái
Con sâu bỏ rầu nồi canh
Con trâu là đầu cơ nghiệp
Con voi voi dấu, con châu chấu châu chấu yêu
Còn người thì con của
Còn nước còn tát
Cõng rắn cắn gà nhà
Cô cũng như cha, dì cũng như mẹ
Cổ cày vai bừa
Cố đấm ăn xôi
Cốc mò cò xơi
Công danh bánh vẽ, sang giàu chiêm bao
Công, dung, ngôn, hạnh
Công tử Bạc Liêu
Công tử bột
Cờ bạc ăn nhau về sáng
Cờ bạc là bác thằng bần
Cờ đến tay ai người đó phất
Cờ gian bạc lận
Cơm bưng nước rót
Cơm cà ma kèn
Cơm chẳng lành canh chẳng ngọt
Cơm chấm cơm
Cơm chưa ăn gạo còn đấy
Cơm dẻo (lành) canh ngọt
Cơm đùm cơm nắm (gói)
Cơm gà cá gỏi
Cơm gạo mùa treo đầu chùa cũng chín
Cơm không ngon nhà đông con cũng hết
Cơm nhà chúa múa tối ngày
Cơm niêu nước lọ
Cơm quanh rá, mạ quanh bờ
Cù bơ cù bất
Cũ người mới ta
Cú dòm nhà bệnh
Cú đậu cành mai
Cú đội lốt công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *