Tục ngữ Việt Nam vần B 4

Bạn cũ bạn tốt, rượu cũ rượu ngon
Bạn nối khố
Bảng vàng bia đá
Bánh sáp đi, bánh chì (bánh quy) lại
Bảo một đàng quàng một nẻo
Bão táp mưa sa
Bát ăn bát để
Bát mồ hôi đổi bát cơm
Bạt núi ngăn sông
Bạt vía kinh hồn
Bảy mươi chưa què chớ khoe rằng lành
Bắc cầu mà noi, ai bắc cầu mà lội
Bắn một mũi tên trúng hai cái đích
Bắn như đổ (vãi) đạn
Bắn súng không nên phải đền đạn
Bằng (bình) chân như vại
Bằng chị bằng em
Bằng đôi bằng lứa
Bằng mặt mà không bằng lòng
Bằng vai phải lứa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *