Tục ngữ Việt Nam vần B 2

Ba tháng trồng cây một ngày trông quả
Ba thê bảy thiếp
Bà chúa đứt tay bằng ăn mày xổ ruột
Bà con vì tổ vì tiên, không phải vì tiền vì gạo
Bà khen con bà tốt, tháng mười, tháng một bà biết con bà
Bạc đeo đầy mình không bằng thông minh, sáng suốt
Bạc như vôi
Bàn dân thiên hạ
Bách chiến bách thắng
Bách nhân bách khẩu
Bách nhân bách tính
Bách niên giai lão
Bách phát bách trúng
Bạch diện thư sinh
Bài binh bố trận
Bãi bể nương dâu
Bám như đỉa đói
Bàn đi tính lại
Bàn mưu tính kế
Bàn tán ngược xuôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *