Tục ngữ Việt Nam vần A 3

Anh hùng nhất khoảnh
Anh hùng rơm
Anh hùng tương ngộ
Anh thức em ngủ, em che (trực) anh nằm
Ao có bờ, sông có bến
Ao liền ruộng cả
Ao sâu nước cả
Ao sâu tốt cá, độc dạ khốn thân
Ao tù nước đọng
Áo cộc quần manh
Áo dài chớ ngại quần thưa
Áo đơn lồng áo kép
Áo gấm đi đêm
Áo năng may năng mới, người năng tới năng thân
Áo ngắn rủ chẳng nên dài
Áo rách khéo vá hơn lành vụng may
Áo rách thay vai, quần rách đổi ống
Ăn bàn ăn giải
Ăn Bắc, mặc Nam
Ăn bơ làm biếng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *