Tục ngữ Việt Nam vần A 2

Ai nuôi chó một nhà, nuôi gà một vườn
Ai ở trong chăn mới biết chăn có rận
Ai ơi chớ vội cười nhau, cười người hôm trước hôm sau người cười
Ai ơi đã quyết thì hành, đã đan thì lận tròn vành mới thôi
Ai ơi giữ chí cho bền, dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai
Ai ơi trẻ mãi ru mà, càng so sắn lắm càng già mất duyên
Ai ưa dưa khú, bầu già
Ải thâm không bằng dầm ngấu
Am thanh cảnh vắng
An bần lạc đạo
An cư lạc nghiệp
An phận thủ thường
Án binh bất động
Anh có sừng trâu bạc, tôi có gạc trâu đen
Anh em hạt máu sẻ đôi
Anh em hiền thậm là hiền, bởi một đồng tiền nên mất lòng nhau
Anh em khinh trước làng nước khinh sau
Anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần
Anh hùng đa nạn, hồng nhan đa truân
Anh hùng mạt lộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *