Quên chính mình

QUÊN CHÍNH MÌNH

 

Năm anh chàng rủ nhau đi chơi xa. Trên đường đi họ phải bơi qua một con sông rộng. Sang sông xong, họ cảm thấy hình như thiếu một người. Đếm đi đếm lại họ vẫn chỉ thấy có bốn người. Rất là lạ, một người biến đi đâu.

Một người qua đường nghe thấy vậy, mới bảo:

– Mỗi người cầm một cây gậy rồi cắm xuống đất, sau đó đếm gậy xem sao!

Họ cắm gậy xuống đất và đếm: rõ ràng năm cây gậy?

– Sao lại thế này nhỉ? Thật đến kì lạ! – Bọn họ nói – Từng người chúng tôi đều đếm nhau, lúc nào cũng chỉ có bốn người, vậy mà ông đếm thế nào lại ra năm người?

Người qua đường đáp:

– Có gì đâu! Lúc một anh nào đó đếm đã quên không đếm chính mình do đó mới ra cơ sự như vậy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *