Phân biệt hiền và ác

PHÂN BIỆT HIỀN VÀ ÁC

 

Một người hỏi con Chó:

– Tại sao mày nằm ngay giữa đường?

Chó đáp:

– Để phân biệt người hiền với người ác.

– Mày làm cách nào để phân biệt được? – Người đó hỏi.

– Người hiền không động đến tôi – Chó đáp – Còn người ác thì đá tôi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *