Ghẹ

GHẸ

 

Một hôm Acmali muốn ăn thịt gà.

– Xem kìa nhà ơi! – Ông nói – Một con gà mái ghẹ gà sống, có lẽ nên thịt đi chăng?

Nếu nó ghẹ sống, thế là tốt – Bà vợ tinh ý trả lời, – Gà cần có chủ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *