Xác định tuổi

XÁC ĐỊNH TUỔI

 

Lạc Đà, Bò Đực, và Cừu Non đang đi trên đường thì trông thấy một bó cỏ, Cừu nói:

– Chúng ta có ba, mà cỏ thì lại quá ít, nếu đem chia đều mỗi đứa thì chẳng được bao nhiêu. Chi bằng ta giải quyết bằng cách như sau: đứa nào nhiều tuổi hơn thì được ăn bó cỏ này; kẻ lớn cần phải được kính trọng.

Sau đó Cừu nói tiếp:

– Đứa già nhất thì phải nhớ tuổi của mình. Dòng họ nhà tôi bắt đầu từ thuở nào, thuở nào, như vậy bó cỏ này là của tôi.

– Không được. – Bò Đực phản ứng – Cậu còn non choẹt, tớ sinh ra từ thuở loài Bò Đực còn bị Ađam – Con người đầu tiên của hành tinh này. – Đóng ách vào cổ. Dứt khoát bó cỏ này phải dành cho tớ.

Trong lúc ấy thì Lạc Đà đã ních đầy một bụng cỏ và nói:

– Chẳng có chứng cứ gì xác định tuổi của tôi và họ hàng nhà tôi. Nhưng ai cũng biết tôi là con vật to lớn, có nghĩa là tôi nhiều tuổi nhất. Nếu ở đây có ai đó giống tôi thì kẻ đó sẽ là đồng loại với tôi và ta sẽ phải tính tuổi.

Lạc Đà vừa nói dứt lời thì bó cỏ đã hết nhẵn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *