Nhìn thấy bóng vàng dưới đáy nước

NHÌN THẤY BÓNG VÀNG DƯỚI ĐÁY NƯỚC

 

Có một anh Ngốc nhìn thấy ở dưới đáy hồ có một thỏi vàng bèn vội vàng nhảy xuống mò, mò đi mò lại, mò tái mò hồi, đến mệt nhoài, mà vàng chẳng thấy, đành lại bò lên bờ ngồi nghỉ. Đợi một lát nước hồ trong trở lại, anh ta lại thấy thỏi vàng ở dưới đáy hồ, lại nhảy xuống mò. Nhưng mò mãi vẫn chẳng thấy, lái đò lên ngồi dưới gốc cây, ngẩn ngơ nhìn xuống. Lát sau người bố đi tìm con, thấy anh ta ngồi thẫn thờ ở đó, hỏi con làm sao chỉ thấy anh ta đáp:

– Con nhìn thấy một thỏi vàng ở dưới đáy nước, đã hai lần nhảy xuống mò, mệt bã cả người mà vẫn không thấy.

Người bố ngắm nghía đáy hồ một lát, rồi nhận ra rằng đó chỉ là bóng thỏi vàng in xuống đáy nước mà thôi, còn thỏi vàng đích thực thì ở trên ngọn cây kia, liền nói với con rằng:

– Con hãy trèo lên ngọn cây mà tìm.

Anh Ngốc vẫn không hiểu, bèn hỏi:

– Rõ ràng ở dưới nước, tại sao lai trèo lên cây?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *